MELD U AAN VOOR DE DOV NIEUWSBRIEF

Heeft u interesse in de DOV nieuwsbrief? Deze verschijnt elke maand en staat vol handige tips en weetjes voor op en rond het water.

Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief.

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site en/of de nieuwsbrief, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website en in de nieuwsbrief

DOV Scheepsverzekeringen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website en in de nieuwsbrief. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. DOV Scheepsverzekeringen wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site en in de nieuwsbrief weergegeven informatie. DOV Scheepsverzekeringen behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website en in de nieuwsbrief te wijzigen.

De informatie die verstrekt wordt op deze website en in de nieuwsbrief is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over DOV Scheepsverzekeringen en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Functioneren van deze website en de nieuwsbrief

DOV Scheepsverzekeringen garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website, de nieuwsbrief of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. DOV Scheepsverzekeringen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door DOV Scheepsverzekeringen of door u aan DOV Scheepsverzekeringen middels deze website, de nieuwsbrief of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. DOV Scheepsverzekeringen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. DOV Scheepsverzekeringen behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Cookies

Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site en de nieuwsbrief berusten bij DOV Scheepsverzekeringen. Het is de gebruiker van deze site en de nieuwsbrief niet toegestaan de inhoud van de site en de nieuwsbrief te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DOV Scheepsverzekeringen.

Virussen

DOV Scheepsverzekeringen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website en de nieuwsbrief toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

 

© 2014 DOV Scheepsverzekeringen

 Duidelijke voorwaarden - 7x24 bereikbaar - Complete dekking - Schappelijke premie

 

DOV logo - Duidelijk DOV
TOP